In het voorjaar van 2017 begon de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis aan de verbouwing/nieuwbouw van de kinder- en jeugdkliniek Ithaka. De nieuwe kliniek opent in het voorjaar van 2019. Ik volgde de ontwikkelingen op de bouwplaats en maakte een fotoreportage.

Een deel moest worden gesloopt en daar voor in de plaats wordt gebouwd met onderdelen van een gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen.
Het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat moest plaats maken voor een nieuwe grote zeesluis. Het gebouw werd niet gesloopt, maar geoogst.

Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt en dat een ggz-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie.

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. De wens van Emergis om duurzaam te bouwen en in dit project zoveel mogelijk bestaande materialen toe te passen, past goed binnen deze visie.

In het te slopen (of oogsten) gebouw in Terneuzen waren al hergebruikte materialen verwerkt en bij de oplevering was het een van de eerste duurzame kantoorgebouwen in Nederland.

Bijzonder is dat de architect nu de bruikbare materialen van dit gebouw als uitgangspunt neemt voor zijn ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Zo behouden deze hun waarde en wordt zelfs meerwaarde gecreëerd.
In het ontwerp zijn onder andere de grote balken, buitenkozijnen, binnendeuren, houten vloerdelen, straatklinkers en de karakteristieke gevelbekleding verwerkt.
Op de foto links wordt de gevelbekleding zorgvuldig verwijderd. De onderdelen worden tijdelijk opgeslagen en gereed gemaakt voor hergebruik. Op de foto rechts zie je de kozijnen en gevelbekleding in de nieuwbouw.

In opdracht van Emergis volgde ik de het traject van afbreken en opbouwen en ik leverde een fotoreportage af van de bouw.
Om mijn werk in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu goed te kunnen doen ben ik in het bezit van een VCA V.O.L.-certificaat.

on the job