Bouwfotograaf

In het voorjaar van 2017 begon de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis aan de verbouwing/nieuwbouw van de kinder- en jeugdkliniek Ithaka. De nieuwe kliniek opent in het voorjaar van 2019. Als ingehuurde bouwfotograaf volgde ik de ontwikkelingen op de bouwplaats. Periodiek leverde ik beeldmateriaal aan opdrachtgever Emergis.

Donorgebouw

Een deel moest worden gesloopt en daar voor in de plaats werd nieuw gebouwd met onderdelen van een gebouw van Rijkswaterstaat (RWS) in Terneuzen. Dat laatste gebouw werd na zeventien jaar gesloopt in verband met de aanleg van een nieuwe zeesluis op die locatie. Daarmee fungeerde het oude RWS-pand als donorgebouw voor de nieuwe kliniek.

Het gebouw werd dus niet gesloopt, maar geoogst. Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt. En dat een ggz-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. Dan worden producten en materialen hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. De wens van Emergis om duurzaam te bouwen en in dit project zoveel mogelijk bestaande materialen toe te passen, paste uitstekend binnen deze visie.

Architect

In het te slopen (of oogsten) gebouw in Terneuzen waren al hergebruikte materialen verwerkt en bij de oplevering was het een van de eerste duurzame kantoorgebouwen in Nederland.

Architect Taco Tuinhof van Rothuizen maakt zich hard voor een mooie duurzame wereld. Daar is een veranderingsproces bij nodig. De bruikbare materialen van het donorgebouw nam hij als uitgangspunt voor zijn ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Zo behouden de materialen hun waarde en wordt zelfs meerwaarde gecreëerd.
In het ontwerp zijn onder andere de grote balken, buitenkozijnen, binnendeuren, houten vloerdelen, straatklinkers en de karakteristieke gevelbekleding verwerkt.

Op de foto linksboven wordt de gevelbekleding zorgvuldig verwijderd. De onderdelen worden tijdelijk opgeslagen en gereed gemaakt voor hergebruik. Op de foto onder zie je de kozijnen en gevelbekleding in de nieuwbouw.

Veiligheid eerst

In opdracht van Emergis volgde ik de het traject van afbreken en opbouwen en ik leverde een fotoreportage af van de bouw.
Om mijn werk in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu goed te kunnen doen ben ik in het bezit van een VCA V.O.L.-certificaat.

on the job